همکاری با آذرخش

شرایط استخدام در آذرخش

آذرخش برای شما چند رده شغلی در نظر دارد:

دیپلم

حداقل مدرک تحصیلی

3سال

سابقه کار

پایان خدمت

برای آقایان

شما برای همکاری با آذرخش باید این شرایط را داشته باشید: