دیگ روغن داغ
دیگ روغن داغ (گازسوز،گازوئیل سوز، مازوت سوز)
08/19/2018
دیگ آب گرم
دیگ آب گرم (گازسوز، گازوئیل سوز، مازوت سوز)
08/15/2018

دیگ آب گرم و آب داغ (گازسوز،گازوئیل سوز، مازوت سوز)

دیگ آب گرم

دیگ آب گرم و آب داغ

  This post is also available in: English (English)

  دیگ آب گرم با ظرفیت50 هزار تا5 میلیون کیلوکالری در ساعت در پنج مدل سوپر سه پاسWet Back، سوپر سه پاسDry Back، کوره برگشتیL،کوره برگشتیM و مدلS تولید می گردد.

  شرکت تولیدی آذرخش بویلر مشهد

   

   

   

   

  فارسی