اخبار

انواع فن

فن چیست؟ فن یا هواکش یک وسیله الکترونیکی است که به منظور ایجاد جریان گاز (مانند هوا) استفاده می شود. هر فن شامل مجموعه ای دوار از پره ها و
مطالعه کنید