واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه شرکت دیگ های آذرخش، به منظورایجاد نوآوری و استفاده ‎از فن آوری های نوین ایجادگشته است۔ هدف اصلی این واحد بهبود کیفیت گام به گام پس از بررسی نقاط قوت و ضعف محصولات با توجه به نظر کارشناسان ، مشتریان و تیم های خدمات پس از فروش میباشد و در مرحله بعد در زمینه کاهش مصرف انرژی و بالابردن راندمان محصولات خود به صورت شبانه روزی فعالیت میکند و با توجه به تجربیات و امکانات موجود در کشور اقدام به ساخت محصولات 100% ایرانی بهینه تر در زمینه راندمان و قیمت و قابل رقابت با برند وارداتی باشد که با ، ارائه محصارائه محصولات جدید و روشهای تولید جدید  می باشد.به موازات توسعه محصولات جدید، گسترش و یا ایجاد مراحل مورد نیاز به منظور بهینه سازی فرایند تولید محصول نیز در دستور کار واحد تحقیق و توسعه قرار دارد.مهم ترین مسئولیت های این واحد را می توان در بهینه سازی عملکرد محصولات، پیش بینی نیازهای بازار، طراحی سیستم های حرارتی برای ‎آینده ، طراحی ابزار تولید بهینه، طراحی خط تولید مناسب برای محصولات جدید و بهینه سازی هزینه های تولید خلاصه کرد. با توجه به توانایی های این واحد و امکانات فنی موجود، این شرکت آماده طراحی و تولید انواع محصولات درخواستی مشتریان است.