Azarakhsh Boliler “Lead For azarakhshboiler.com”
04/14/2020
دیگ آب گرم
مرکز گرمی زغال سنگ سوز
06/07/2020
دیگ بخار:

دیگ بخار یا بویلر(boiler) یکی از بویلر های متعارف در صنایع مختلف است که از معماری شبیه سایر بویلر ها برخوردار است که جهت تولید بخار مورد استفاده قرار می گیرد است.
دیگه بخاراز یک مخزن بسته که در آن بخار آب جهت استفاده در خارج از آن توسط گرمای ناشی از احتراق سوخت تولید میشود،تشکیل شده است و در واقع شامل محفظه ای است که در درون آن آب به کمک یک منبع گرمایی به بخار تولید می شود. داخل دیگ بخار شامل دو بخش طرف آتش و طرف آب است.سطح گرمایی دیگ به مجموع کلیه سطوح در طرف آتش دیگ بخار اطلاق میشود. تمام بخش های داخلی و تحت فشار یک دیگ بخار از آلیاژهای آهنی ساخته میشود.
اولین دیگ بخار متشکل از پوسته ای ساده با یک لوله تغذیه و یک خروجی بخار بود که روی آن با آجر پوشیده می شد، سوخت در داخل پوشش دیگ سوزانده می شد و گرمای آزاد شده از روی سطح پایینی پوسته که شبیه کتری بود عبور داده می شد.از آنجایی که این محصول در صنعت کابردهای زیادی دارا می باشد تحقیقاتی بر روی آن صورت دادند که نشان داد که گرم کردن یک منبع بزرگ آب بازده کمی دارد. پس اینبار محصولات داغ احتراق را از میان لوله هایی که در پوسته دیگ قرار داشتند و آب آنها را احاطه کرده بود عبور دادند که نه تنها سطح تماس آب با گرما را افزایش داد،بلکه کمک کرد تا تشکیل بخار از آب توزیع یکنواخت تری پیدا کند. سپس دیگهایی طراحی شد که در آنها آب از درون لوله ها و آتش از بیرون آنها عبور می کرد.هر چه تعداد این لوله ها بیشتر و اندازه آنها کوچکترمی بود بازده بیشتری داشتند.
در قدیم دیگ های بخار از مخازن استوانه ای فلزی ساخته می شدند که به وسیله میخ پرچ به یکدیگر متصل می گردیدند ولیکن با پیشرفت تکنولوژی و امکان اتصال ورق های فلزی به روش جوشکاری ساخت این بویلر وارد مرحله جدیدی گردید.
اجزای تشکیل دهنده دیگ بخار امروزی:

یک دیگ بخار در حالت کلی دارای پوسته یا بدنه یا شل ، کوره اصلی و فرعی و لوله ها و اتصالات و نازل های دیگ بخار و اجزا و اتصالات دیگر می باشد.
انواع دیگ بخار:

دیگ های بخار اصولا در سه نوع واترتیوب و فایرتیوب و طرح ترکیبی ساخته می شوند. انواع دیگ بخار واترتیوب یا لوله آبی اکثرا در صنایع تامین نیرو مانند نیروگاه های تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد و دیگ های بخار لوله آتشین یا فایرتیوب در صنایعی که بیشتر نیاز به تولید بخار اشباع دارند مانند صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرند.
فارسی